ArtroseZorgnet

ArtroseZorgnet is op initiatief van de Reumapatiëntenvereniging Nijmegen tot stand gekomen. Het Reumacentrum van de Sint Maartenkliniek heeft de rol van voortrekker op zich genomen bij het ontwikkelen van de netwerksite (uiteraard in nauw overleg met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn). In 2018 is de Sint Maartenskliniek gestopt met het ondersteunen van de zorgnetwerken ArtroseZorgnet, ArtritisZorgnet en FibroZorgnet door veranderingen in het beleid binnen het ziekenhuis.

Per 1 mei 2018 heeft Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen (CFN) de 3 zorgnetwerken overgenomen.

Adviesraad

CFN laat zich adviseren door een onafhankelijke adviesraad voor de zorggroepen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het algemene beleid en de strategie. Zij geeft feedback en fungeert als denktank voor verdere ontwikkeling van de netwerken. Omdat CFN de zorgnetwerken onlangs heeft overgenomen dient er ook een nieuwe adviesraad te worden gevormd.

De komende periode gaan we het netwerk verder ontwikkelen. Het aantal partners uit de eerste lijn willen we verder uitbreiden en daarnaast wordt het scholingsaanbod ontwikkeld.