CFN leden stellen interne samenwerkingsafspraken op

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) voorjaar 2021 zijn de interne samenwerkingsafspraken CFN vastgesteld. De samenwerkingsafspraken worden tijdens volgende Algemene ledenvergaderingen geëvalueerd.

Afgelopen jaar zijn missie en visie van CFN zijn vastgelegd en ambities naar elkaar uitgesproken. Om een succesvolle invulling aan de verwezenlijking van deze ambities te kunnen geven vonden we het van belang om interne samenwerkingsafspraken met elkaar te maken over hetgeen leden van elkaar mogen verwachten. Daarop is een werkgroep, samengesteld uit CFN leden, aan de slag gegaan om de interne samenwerkingsafspraken op te stellen. Het concept werd tijdens de ALV voorjaar 2021 aan de overige leden gepresenteerd.

Met de interne samenwerkingsafspraken leggen we vast hoe verwacht mag worden dat leden met elkaar omgaan, zorgen we ervoor dat de regels, normen en waarden duidelijk zijn en voorkomen we discussies over wat er van elkaar verwacht wordt. Met het opstellen en naleven van de interne samenwerkingsafspraken zorgen we voor een optimale sfeer en productiviteit binnen het samenwerkingsverband

 

Publicatiedatum: 12-07-2021


Terug naar overzicht