Geriatrienetwerk

Over ons

Wij zijn een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de eerste, tweede en derde lijnsgezondheidszorg. Dit samenwerkingsverband levert gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg op het gebied van (complexe) ouderenzorg in Nijmegen en het land van Maas en Waal. Onze zorg- en hulpverlening gaat uit van een multidisciplinaire benadering van het zorgprobleem en/of de hulpvraag voor zowel cliënten als mantelzorgers.

 

Stuurgroep

  • Judith van den Berg
  • Marc van Eeden
  • Vincent Wannée
  • Peter Mijts
  • Jacqueline van den Berg

 

Contact

Stuur uw mail naar: geriatrienetwerk@cfnijmegen.nl

 

Voor wie?

  • Ouderen met problemen aan het bewegingsapparaat: Hierbij kunt u denken aan revalidatie na een beroerte, conditie opbouw na een gebroken heup, fysiotherapie gericht op valpreventie, fitness voor de minder vitale oudere.
  • Begeleiding voor patiënte met dementie en chronische aandoeningen: zoals de ziekte van Parkinson.
  • Mantelzorgers
  • Verwijzers en andere disciplines werkzaam in de ouderenzorg

Zoek uw fysiotherapeut

Aangesloten fysiotherapeuten bij het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Nijmegen.

 

Aanmelden bij geriatrienetwerk

 

Missie en Visie

Missie

We zijn een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de eerste, tweede en derdelijns gezondheidszorg welke gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg levert op het gebied van (complexe) ouderenzorg in Nijmegen e.o. Onze zorg- en hulpverlening gaat uit van een multidisciplinaire benadering van het zorgprobleem en of hulpvraag. Daarbij richten we ons op zowel het dagelijks bewegen van de cliënt als ook de preventieve aspecten van het dagelijks bewegen in zijn leefomgeving.

Hierbij wordt gestreefd naar behoud dan wel vergroten van de zelfredzaamheid als voorwaarde voor zowel de kwaliteit van het leven als ook de participatie van de cliënt in de eigen leefomgeving. Indien er sprake is van vermindering van de zelfredzaamheid wordt de cliënt hierin optimaal begeleid. We werken daarbij nauw samen met andere zorgverleners en zorginstanties uit de eerste- , tweede- en derdelijns gezondheidszorg alsmede andere betrokken instanties (zoals bijvoorbeeld de gemeente).

De specialistische zorg en hulp wordt aangeboden door deskundige fysiotherapeuten die ‘state of the art’ werken met een duidelijke affiniteit voor de (complexe) ouderenzorg. Zij is toegankelijk en laagdrempelig waarbij op stimulerende wijze gebruik gemaakt wordt van de korte lijnen tussen de zorgverleners onderling.

Visie

Wij willen hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in een multi- en interdisciplinair kader leveren aan de oudere mens met enkelvoudige en complexe pathologie in een transmuralesetting. Om dit te bereiken richten we een netwerk op dat hét regionale netwerk van in ouderenzorg gespecialiseerde fysiotherapeuten is uit de eerste, tweede en derde lijn gezondheidszorg.

Binnen dit netwerk werken we gezamenlijk, gebruikmakend van elkaars expertises, voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid van onze zorg- en hulpverlening. We richten ons daarbij op de nieuwste inzichten en richtlijnen op het gebied van bovengenoemd domein. We stellen ons daarbij zowel actief op binnen het zorgproces, in het begeleiden van de cliënt en andere zorgverleners en betrokken instanties als ook binnen de actuele maatschappelijke en sociale verhoudingen betreffende de financiering en uitvoering van deze visie. We maken daarbij gebruik van de nieuwste inzichten en richtlijnen op het gebied van de (complexe) ouderenzorg in relatie tot de kwaliteit van leven.