Inschrijven als praktijk

* Voorwaarden van de zorgroep: Het bestuur en leden van CFN hebben samen beschreven waar we als coöperatie voor staan, welke overtuigingen ons motiveren, wat we willen bereiken, wat we doen, welke normen en waarden leidend zijn voor ons handelen, welke ambities we hebben en wat onze succesformule is. Zie: https://www.cfnijmegen.nl/visie-missie/

Daarnaast hebben we als bestuur en leden onderlinge samenwerkingsafspraken gemaakt die gericht zijn op de begrippen verantwoordelijkheid, eerlijkheid, er zijn en respect. Zie: https://www.cfnijmegen.nl/interne-samenwerkingsafspraken/

Wij vinden het dan ook belangrijk dat nieuwe leden zich kunnen vinden in deze missie en visie en de onderlinge samenwerkingsafspraken.

De kosten voor lidmaatschap CFN zijn tijdens de algemene ledenvergadering najaar 2020 vastgesteld op  225,- per praktijk per jaar en een bijdrage van  15,- per fysiotherapeut werkzaam in die praktijk per jaar.