Interne samenwerkingsafspraken

De missie en visie van CFN zijn vastgelegd en ambities naar elkaar uitgesproken. Om een succesvolle invulling aan de verwezenlijking van deze ambities te kunnen geven is het van belang om interne samenwerkingsafspraken met elkaar te maken over hetgeen leden van elkaar mogen verwachten. 

Met de interne samenwerkingsafspraken die door de leden van CFN zelf opgesteld zijn leggen we vast hoe verwacht mag worden dat leden met elkaar omgaan, zorgen we ervoor dat de regels, normen en waarden duidelijk zijn, voorkomen we discussies over wat er van elkaar verwacht wordt. Met het opstellen en naleven van de interne samenwerkingsafspraken zorgen we voor een optimale sfeer en productiviteit binnen het samenwerkingsverband

De interne samenwerkingsafspraken zijn tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) voor jaar 2021 vastgesteld en worden tijdens volgende Algemene ledenvergaderingen geëvalueerd.

 

Verantwoordelijkheid 

Nemen:  

 • Bepaal als leden de koers van CFN. Het bestuur is hierin ondersteunend. 
 • Durf als lid en collectief gezamenlijk gedragen keuzes te maken. 
 • Kom gemaakte afspraken na.  

 Geven: 

 • Leg als bestuur de verantwoordelijkheid van de koers CFN bij de leden. 

  Afleggen: 

 • Spreek elkaar aan wanneer verantwoordelijkheid, eerlijkheid, er zijn en respect onvoldoende in beeld zijn. 

 

Eerlijkheid 

 • Spreek elkaar aan bij meningsverschillen. 
 • Spreek je wensen en ideeën uit.  
 • Voel je vrij om je uit te spreken. Doe dit op het juiste moment en op de juiste manier. 

 

Er zijn 

Fysiek: 

 • Lever een actieve bijdrage. 
 • Wees (pro)actief.  
 • Laat weten als je er niet kan zijn en zorg voor zo veel mogelijk continuïteit. 

 Mentaal: 

 • Bereid je voor op bijeenkomsten e.d. 

 Voor elkaar: 

 • Informeer elkaar over ontwikkelingen e.d. 
 • Deel kennis met elkaar. 
 • Maak gebruik van elkaars expertise en middelen. 
 • Verwijs patiënten onderling door. 
 • Werk samen waar mogelijk. 
 • Heb interesse in elkaar. 

 

Respect 

 • Heb respect voor elkaars werkgebieden, bijdrage /inbreng en opvattingen. 
 • Luister naar elkaar. Laat elkaar uitspreken. 
 • Vertegenwoordig het CFN op een positieve manier.