Knie-expertisenetwerk Nijmegen

Het Knie-expertisenetwerk Nijmegen heeft als doel om de zorg voor patiënten met klachten als gevolg van acuut knieletsel in de regio Nijmegen te optimaliseren. Het uitgangspunt in onze werkwijze is dat patiënten met knieklachten tijdig de juiste zorg op de juiste plek ontvangen en sneller bij de juiste zorgverlener terecht komen. Om dit te bereiken werken de  gespecialiseerde fysiotherapeuten nauw samen met deskundigen uit andere disciplines zoals huisartsen en medisch specialisten, om passende en doelmatige zorg te waarborgen met de best mogelijke uitkomsten voor de patiënt.

Ons streven is om kwalitatief hoogwaardige zorg voor patiënten met klachten als gevolg van acuut knieletsel te leveren, daarom hechten we veel waarde aan de volgende principes:

  • Direct een juiste diagnosestelling en het voorkomen van onnodige omwegen
  • Tijdig instellen van het juiste beleid en direct ontvangen van zorg op maat
  • Sneller terecht bij de juiste zorgverlener voor het best haalbare resultaat
  • Bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen fysiotherapeut, huisarts en medisch specialist en eenduidigheid in de communicatie richting de patiënt
  • Voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de huisarts of medisch specialist
  • Verminderen van de aanvragen voor aanvullend (beeldvormend) onderzoek als een X-foto, echo of MRI als de uitkomst hiervan geen consequenties heeft voor de behandeling en daarmee onnodige zorgen kan oproepen en tijd en geld kost
  • Hanteren van een uniforme werkwijze volgens wetenschappelijk onderbouwde principes

Het knie-expertisenetwerk levert passende zorg voor mensen met zowel beginnende als langdurig bestaande klachten na een acuut knieletsel. De gespecialiseerde kniefysiotherapeuten aangesloten bij het netwerk hebben een speciale opleiding gevolgd om de best mogelijke zorg op maat te kunnen leveren. Er worden bijeenkomsten en bijscholingen georganiseerd om opgedane ervaringen en expertise ten aanzien van de zorg voor patiënten met acute knieletsel uit te wisselen en het kennisniveau up-to-date te houden. Op deze wijze vormt het netwerk een expertise netwerk voor de diagnosestelling en behandeling van patiënten met acute knieletsel.

Aangesloten kniespecialisten:

 

Contact:

Stuur uw mail naar knienetwerk@cfnijmegen.nl