Verwijzen naar het Zorgpad post-COVID

Huisartsen in het ‘Rijk van Nijmegen’ kunnen patiënten van 18 jaar en ouder met aanhoudende klachten na een doorgemaakte COVID-19 infectie verwijzen naar de casemanager van het zorgpad post-COVID regio Nijmegen voor analyse en advisering over interprofessionele begeleiding in het paramedisch netwerk.

Binnen ZorgDomein is het Zorgpad post-COVID op 2 manieren te vinden (zie A en B).

A) Het zorgpad is te vinden door onder ‘paramedische zorg’ in de zoekbalk ‘zorgpad’ in te toetsen. Op het scherm verschijnt dan ‘Eerstelijnszorgpad post-COVID Rijk van Nijmegen.

Of
B) via de onderstaande stappen;
1) Klik in ZorgDomein op ‘Paramedische zorg’
2) Binnen ‘Paramedische zorg’ selecteer je ‘Overige zorgvragen paramedische zorg’:
3) Je komt nu op onderstaande pagina. Hier kies je voor ‘Eerstelijnszorgpad post-COVID Rijk van Nijmegen’.
De inclusiecriteria zijn:
  • Patiënten van 18 jaar en ouder met aanhoudende klachten na een (vermoedelijk) doorgemaakte COVID-19 infectie die niet opgenomen waren in het ziekenhuis.
  • Duur van de klachten is minimaal 12 weken na COVID-19 infectie met stagnerend/traag beloop zonder duidelijke verbetertendens.
  • Participatieproblematiek in ADL, werk, opleiding en/of sport.
  • Beeld passend bij definitie van post-Covid-19 syndroom waarbij er op dat moment geen eenduidige inschatting gemaakt kan worden welke paramedische discipline(s) geïndiceerd is (zijn) voor behandeling.
De exclusiecriteria zijn:
  • Zelf al een duidelijk beeld van mogelijkheden tot behandeling (in de 1e lijn) of afname van klachten.
  • Patiënten met aanhoudende klachten na ziekenhuisopname voor COVID-19 (verpleegafdeling/IC).
  • Indien er volgend op eerstelijns aanvullende diagnostiek of gerichte medisch specialistische analyse een andere duidelijke diagnose is gesteld, die gerichte behandeling behoeft welke interfereert met behandeling in het zorgpad.
De locaties waar de casemanagers van het zorgpad post-COVID actief zijn:
– CWZ buitenpoli Waalsprong, Carbatinastraat 3, 6515 GM Nijmegen.
– CWZ buitenpoli Druten, Kerkeland 3, 6651 KN Druten.

 

Voor algemene vragen kunt contact opnemen met de projectleiders van het zorgpad post-COVID Miriam Kop of Frank Ermers. Via mail zijn zij te bereiken: postcovidzorg@cfnijmegen.nl