Visie & missie

De coöperatie heeft als missie dat het een krachtige positie in het onderhandelen binnen, en buiten de gezondheidszorg wil innemen. Het wil een gesprekspartner zijn voor de partners in de ketenzorg en de zorgverzekeraars.

CFN u.a. streeft naar kwaliteit in de praktijkvoering en naar het versterken van de positie van de fysiotherapie in de gezondheidszorg.

Door het opzetten van een gedegen organisatorische en financiële structuur willen wij een netwerk van fysiotherapeuten ontwikkelen dat een prominente positie inneemt binnen de gezondheidszorg.
De volgende punten zijn daarbij van belang:

         i.            Transparantie en herkenbaarheid
In deze organisatie is het voor de patiënt, en derden duidelijk welke zorg, waar en door wie geleverd wordt.

       ii.            Hét aanspreekpunt met een sterke onderhandelingspositie
Diversiteit en eigenheid zijn positieve eigenschappen van onze beroepsgroep. CFN u.a. wil zowel de inhoudelijke als de financieel-economische belangen van de individuele fysiotherapeut optimaal behartigen. Het wil met het mandaat van de leden de onderhandelingen aangaan met derden zoals de hoofdaannemer, de zorgverzekeraar,  e.a.

      iii.            Kwaliteit van de zorg gericht op de hulpvraag van de patiënt
De cooperatie levert doelmatige zorg die o.a. geborgd wordt door een goede samenwerking met de verwijzer en andere zorgverleners.  CFN u.a. wil dit onderbouwen door scholing te faciliteren.

Mocht u vragen hebben over onze visie of missie, neem dan gerust contact met ons op.