Wat doet een zorggroep?

Zorggroepen zijn een middel om invulling te geven aan integrale bekostiging. Er wordt niet meer betaald per verrichting van elke zorgaanbieder afzonderlijk, maar voor het totale zorgprogramma.

De zorggroep maakt afspraken met de zorgverzekeraar voor het leveren van chronische zorg voor een patiëntengroep en regelt onderling wie welke zorg levert en wie wat betaald krijgt. Per januari 2010 is integrale bekostiging gestart voor de chronische aandoeningen: Diabetes en Cardio Vasculair Risico Management. COPD is daaraan toegevoegd per juli 2010.