Wat is een zorggroep?

Zorggroepen zijn organisaties (van overwegend eerstelijns zorgaanbieders) die met zorgverzekeraars contracten sluiten om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wat op dit moment door velen een zorggroep wordt genoemd is in feite een monodisciplinair samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een groep fysiotherapeuten of een groep huisartsen.

Het uiteindelijke doel is dat er een multidisciplinaire samenwerking ontstaat waarbij meerdere eerstelijns zorgaanbieders op gelijkwaardige wijze samenwerken. Goede monodisciplinaire samenwerking is een belangrijke stap op weg naar multidisciplinaire samenwerking.

Zorggroepen zijn een middel om invulling te geven aan integrale bekostiging. De rechtsvorm van een zorggroep kan zelf gekozen worden. De meest voorkomende vormen zijn B.V., Coöperatie of Stichting.

Vanaf 2010 is er in de eerste lijn een nieuwe vorm van financiering ingevoerd voor een aantal chronische aandoeningen: integrale bekostiging. Er wordt niet meer betaald per verrichting van elke zorgaanbieder afzonderlijk, maar voor het totale zorgprogramma. Welke zorg geleverd wordt, is bepaald in de zorgstandaard.

Het KNGF vindt het belangrijk dat fysiotherapeuten in de eerste lijn gaan samenwerken in een zorggroep. Een zorggroep is een geschikt middel om invulling te geven aan integrale (functionele) bekostiging. Hiermee zorgen we ervoor dat de fysiotherapie een belangrijke rol blijft spelen in de eerste lijn. Inmiddels zijn er in het hele land initiatieven opgezet om zorggroepen fysiotherapeuten op te zetten.