Wat is een zorgstandaard?

Een zorgstandaard is een standaard die zorgaanbieders en zorgverzekeraars ondersteunt bij het bepalen wat nodig is voor het leveren van goede ketenzorg en geeft patiënten inzicht in de zorgverlening die hij kan verwachten. Achterliggende evidence-based richtlijnen bepalen de inhoud van de zorg. Een richtlijn is primair geschreven voor zorgprofessionals en geeft de inhoud van de zorg aan.

In een zorgstandaard, die zowel voor zorgverleners als patiënten ontwikkeld is, wordt het zorgproces weergegeven. In een zorgstandaard wordt beschreven hoe de samenhang is van de bijdragen van de verschillende zorgverleners aan het zorgproces. De beschrijving van het zorgproces beperkt zich overigens tot functionele termen, dat wil zeggen dat in de zorgstandaard wordt aangegeven welke zorg wordt geleverd, maar niet wie deze zorg levert.

Een patiëntenversie van de zorgstandaard maakt duidelijk welke zorgverlening de patiënt van de zorgverleners mag verwachten en waaraan hij dat kan afmeten (indicatoren). Het gaat hierbij om zowel inzicht in het zorgproces voor patiënten, als de mogelijkheden voor hun eigen aandeel in het behandelproces en keuzes daarbij.

Aan de hand van prestatie-indicatoren kunnen zorgverzekeraars beoordelen of de afgesproken kwaliteit daadwerkelijk wordt geleverd.

Samengevat bestaat een zorgstandaard uit de volgende onderdelen:

 

  • Een procesbeschrijving van het zorgproces zowel voor zorgaanbieders als voor patiënten
  • Daarbij behorende indicatoren voor zowel zorgaanbieder als patiënt
  • Randvoorwaarden om volgens deze wijze te werkenEen goede positionering van de fysiotherapeut in de zorgstandaard is, naast de kwaliteit van zorg, van belang met het oog op de financiering van de (fysiotherapeutische) zorg. Zorgstandaarden worden immers gebruikt als instrument voor integrale financieringsvormen.