Visie & missie

De coöperatie heeft als missie dat het een krachtige positie in het onderhandelen binnen, en buiten de gezondheidszorg wil innemen. Het wil een gesprekspartner zijn voor de partners in de ketenzorg en de zorgverzekeraars.

CFN u.a. streeft naar kwaliteit in de praktijkvoering en naar het versterken van de positie van de fysiotherapie in de gezondheidszorg.

Door het opzetten van een gedegen organisatorische en financiële structuur willen wij een netwerk van fysiotherapeuten ontwikkelen dat een prominente positie inneemt binnen de gezondheidszorg. Lees meer