Zorgpad post-COVID

Coronapatiënt met langdurige klachten krijgt persoonlijke begeleider 

Nijmeegse huisartsen, paramedici en ziekenhuizen bundelen kracht bij behandeling post-covid  

Coronapatiënten die lange tijd na de corona-infectie nog steeds klachten houden, krijgen vanaf vandaag een persoonlijke begeleider (casemanager) die hen begeleid in het zorgtraject. Het is onderdeel van de nieuwe nazorg in de regio Nijmegen door huisartsen, paramedici en ziekenhuizen. Tot dusver werden mensen met langdurige klachten na corona gezien op de nazorgpoli’s van het Radboudumc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).  

Het post-COVID-syndroom zorgt de laatste jaren voor veel problemen, onder andere door de langdurige uitval van personeel. De ziekenhuizen Radboudumc en CWZ, NEO Huisartsenzorg en de fysiotherapeuten van CFN hebben in Nijmegen gezamenlijk gewerkt aan het opnieuw inrichten van de zorg voor deze patiënten. 

De patiënt krijgt de zorg voortaan dichtbij huis, maar waar nodig ondersteund vanuit de ziekenhuizen. Een nieuw aangenomen professional heeft de centrale rol in dit traject: de casemanager. ‘Meestal is dat iemand met een paramedische achtergrond, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ergotherapeut. Deze casemanager brengt via een uitgebreid intakegesprek alle klachten van de patiënt in kaart’, vertelt Joris Botman, fysiotherapeut en voorzitter CFN. ‘Vervolgens bekijkt die welke zorgverleners ingeschakeld moeten worden en zorgt dat de zorg in gang wordt gezet en op elkaar wordt afgestemd.’  

Mensen met post-COVID-syndroom zijn twee jaar lang gezien op de nazorgpoli’s van de afdelingen Longziekten van het Radboudumc en CWZ. Naast het geven van uitleg en hersteladviezen, werden vanuit de nazorgpoli’s van beide huizen patiënten al verwezen naar onder meer de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog; vrijwel altijd professionals in de eerstelijn dichtbij huis. ‘Patiënten hebben veel behoefte aan erkenning en uitleg, maar zeker ook aan begeleiding tijdens herstel waarin zorgverleners goed met elkaar samenwerken’, aldus CWZ-longarts Jürgen Hölters. ‘Hiervoor is innovatieve zorg nodig; niet door een medisch specialist, maar dichter bij de patiënt, voornamelijk gericht op paramedische expertise.’ Huisarts Léon van Groenendael onderschrijft dit. “Met de komst van de casemanager wordt de huisarts ontlast in de coördinatie van deze nazorg en is de samenwerking tussen de zorgprofessionals geborgd.” 

De nazorgpoli’s van het Radboudumc en CWZ waren de voorloper, het zorgpad post-COVID is de duurzame oplossing.  ‘De opgedane kennis vanuit de nazorgpoli dragen we actief over aan de casemanagers en huisartsen’, zegt Radboudumc-longarts Bram van den Borst. ‘Vanuit de twee ziekenhuizen blijven we als longartsen natuurlijk wel bereikbaar voor de analyse van onbegrepen longklachten na COVID-19. Ook blijft het Radboudumc wetenschappelijk onderzoek doen naar het post-COVID-syndroom.’ 

De proef met deze nieuwe zorg start vandaag in Nijmegen voor een periode van een jaar en wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars VGZ en CZ. Bij succes kan het mogelijk als landelijk voorbeeld dienen. 

————————————————————————————————————————————————————

Huisartsen in Nijmegen en omgeving kunnen patiënten met aanhoudende klachten na een doorgemaakte COVID-19 infectie verwijzen naar de casemanager van het zorgpad post-COVID regio Nijmegen voor analyse en advisering over interprofessionele begeleiding in het paramedisch netwerk.

Binnen ZorgDomein kun je op twee manieren naar het Zorgpad post-COVID navigeren (zie A en B).

A) Het zorgpad is te vinden door onder ‘paramedische zorg’ in de zoekbalk ‘zorgpad’ in te toetsen. Op het scherm verschijnt dan ‘Eerstelijnszorgpad post-COVID Rijk van Nijmegen.

Of
B) via de onderstaande stappen;
1) Klik in ZorgDomein op ‘Paramedische zorg’
2) Binnen ‘Paramedische zorg’ selecteer je ‘Overige zorgvragen paramedische zorg’:
3) Je komt nu op onderstaande pagina. Hier kies je voor ‘Eerstelijnszorgpad post-COVID Rijk van Nijmegen’.
De inclusiecriteria zijn:
  • Patiënten met aanhoudende klachten na een (vermoedelijk) doorgemaakte COVID-19 infectie die niet opgenomen waren in het ziekenhuis.
  • Duur van de klachten is minimaal 8 weken na COVID-19 infectie met stagnerend/traag beloop zonder duidelijke verbetertendens.
  • Participatieproblematiek in ADL, werk, opleiding en/of sport.
  • Beeld passend bij definitie van post-Covid-19 syndroom waarbij er op dat moment geen eenduidige inschatting gemaakt kan worden welke paramedische discipline(s) geïndiceerd is (zijn) voor behandeling.
De exclusiecriteria zijn:
  • Zelf al een duidelijk beeld van mogelijkheden tot behandeling (in de 1e lijn) of afname van klachten.
  • Patiënten met aanhoudende klachten na ziekenhuisopname voor COVID-19 (verpleegafdeling/IC).
  • Indien er volgend op eerstelijns aanvullende diagnostiek of gerichte medisch specialistische analyse een andere duidelijke diagnose is gesteld, die gerichte behandeling behoeft welke interfereert met behandeling in het zorgpad.
De locatie waar de casemanagers van het zorgpad post-COVID actief zijn:
NEO Huisartsenzorg, locatie Nijmegen Noord, Thermionpark 22, 6663 MM, Nijmegen (ingang aan de zijde van het Ketelhuis).

 

Voor algemene vragen kunt contact opnemen met de projectleiders van het zorgpad post-COVID Miriam Kop en Frank Ermers. Via mail zijn zij te bereiken: postcovidzorg@cfnijmegen.nl